NHỮNG SAI SÓT CẦN TRÁNH TRONG KẾ TOÁN

Sai sót của kế toán trong doanh nghiệp là không thể tránh khỏi, kế toán phải cẩn thận trong từng nghiệp vụ, vì mỗi quá trình đều cần phải có đầy đủ thủ tục giấy tờ mà nhiều chúng ta không để ý hoặc không lường trước được.

Một sai sót của kế toán dù là rất nhỏ nhưng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro và mang lại hậu quả cho Doanh nghiệp. Dưới đây một số lưu ý kế toán cần nhớ để tránh sai sót.

1.Sai sót về hóa đơn:

1.1. Sai sót trong việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa:

 • Cử người không hiểu biết về hóa đơn chứng từ đi nhận hóa đơn
 • Không nhận hóa đơn tại nơi xuất hàng mà nhận hóa đơn do bên bán đem đến ( có thể bị nhận hóa đơn giả )

1.2. Sai sót trong việc xuất hóa đơn khi bán hàng hóa:

 1. Không xuất hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu
 2. Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.
 3. Không lót giấy carbon giữa các liên. ( với hóa đơn giấy )
 4. Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn. ( với hóa đơn giấy )
 5.  Không ghi thuế suất thuế GTGT
 6. Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ (Tháng , Quý , Năm)

Xem thêm:

TỒN KHO ẢO – RỦI RO VỀ THUẾ VÀ CÁCH XỬ LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

34 khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN (Phần 2)

Sai sót

7. Không lập các bảng kê hoá đơn bán ra , mua vào hoặc thiếu sót:

 • Ghi không đầy đủ cột mục theo quy định.
 • Cột ngày chứng từ ghi không theo đúng định dạng 30/01/2020 (Ghi sai là 01/30/2020 hoặc 2020-01-30,…)
 • Trong bảng kê HHDV bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đã sử dụng, không kê hoá đơn đã huỷ vào bảng kê, đồng thời cũng dễ bị kê khai trùng nhiều lần cho cùng một hoá đơn.
 • Không lập bảng kê riêng đối với hàng hoá bán ra không chịu thuế GTGT (Như hàng đại lý bán đúng giá).
 • Trong bảng kê hoá đơn mua vào không lập bảng kê riêng đối với những hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.

2. Sai sót khi kê khai thuế giá trị gia tăng:

 • Thiếu chỉ tiêu 5 (Dòng thuế GTGT được khấu trừ).
 •  Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.
 •  Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng
 •  Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.
 •  Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.
 •  Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.
 •  Kê khai khấu trừ đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhưng mua về không phải để bán ra.
 •  Không tách riêng bảng kê Hàng hóa DV mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ khác nhau
 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đã khấu trừ tại nguồn : Hàng tháng đã khấu trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo quy định của luật thuế thu nhập.
 •  Những đơn vị có nộp thuế TNCN của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn lôn giữa người VN với người nước ngoài.

Sai sót

3. Sai sót khi kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm :

 •  Không chủ động kê khai đúng thời gian theo qui định của Luật thuế, bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chính.
 •  Đơn vị tính: Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên.
 •  Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu quy định.

4. Sai sót trong hồ sơ báo cáo quyết toán thuế :

 • Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ.
 • Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.
 • Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (Liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).

Sai sót

5. Sai sót khi nộp thuế :

 • Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền (Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp).
 • Không nắm rõ các quy định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn, bị cơ quan thuế nhắc nộp và bị phạt nộp chậm.
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, thiếu quan tâm ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (Cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục) để ghi cho đúng.
 •  Khi phát sinh khoản phải nộp (Không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp cho cơ quan thuế

6. Đăng ký thuế:

Thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ kinh doanh , tài khoản và ngân hàng , điện thoại, fax, e-mail…. không đăng ký với cơ quan thuế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *