QUYẾT TOÁN THUẾ – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ TIẾP ĐOÀN THANH TRA

điều chỉnh

Quyết toán thuế luôn là vấn đề mà các doanhn nghiệp nói chung và kế toán nói riêng luôn quan tâm chú trọng vì nó không những đòi hỏi về nghiệp vụ mà còn cần cách ứng xử khéo léo với cơ quan thuế.

Sau đây là những điều cần chuẩn bị khi tiếp đoàn kiểm tra quyết toán thuế

1.Quyết toán thuế cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ

1.1. Hồ sơ quyết toán thuế đầu tiên là hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp

 •  Đăng ký kinh doanh tất cả các lần thay đổi.
 •  Điều lệ công ty
 •  Quy chế tiền lương
 •  Quy chế tài chính
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên ( Cty CP hoặc TNHH 2 TV)
 • Đăng ký phương pháp khấu hao với cơ quan thuế

1.2.Hồ sơ liên quan đến báo cáo thuế

 • Tờ khai thuế GTGT theo tháng (Quý) và Bảng kê đầu ra, đầu vào tương ứng
 • Giấy nộp tiền ngân sách của các loại thuế: Thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNDN,…
 • Thông báo phát hành hóa đơn, Hợp đồng đặt in hóa đơn
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 •  Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN các năm quyết toán
 •  Bảng tính giá thành + Bảng đăng ký định mức đối với công ty sản sản xuất, dịch vụ, nhà hàng,…

1.3. Hồ sơ về lương người lao động

 • Tờ khai khấu trừ thuế tncn
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN các năm quyết toán
 • Cam kết 02 – uỷ quyền quyết toán ( nếu có)
 • Hợp đồng lao động.
 • Chứng từ khấu trừ thuế tncn cấp cho người lao động(nếu có)
 • Bảng lương từng tháng, bảng chấm công
 • Quyết định tăng lương, quyết định thưởng

1.4. Hồ sơ về các khoản vay nếu có

 • Hợp đồng vay
 • Khế ước nhận nợ (kèm các hoá đơn photo của nhà cung cấp mà công ty vay để trả, hợp đồng mua bán hàng hoá.)

quyết toán thuế

1.5. Hồ sơ các khoản công nợ còn tồn trên BCTC

 • Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra kèm Phụ lục (nếu có)
 • Biên bản đối chiếu công nợ.

1.6. Hồ sơ về các loại tiền ( tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,…)

 • Số quỹ tiền mặt
 • Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng;
 • Phiếu thu, chi
 • Chứng từ NH : Báo nợ, báo có, ủy nhiệm chi,…
 • Sao kê tài khoản ngân hàng

1.7. Hồ sơ về hàng tồn kho

 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
 • Phiếu nhập kho, xuất kho
 • Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

1.8. Hồ sơ về tài sản cố định

 • Bảng tính khấu hao TSCĐ
 • Biên bản nghiệm thu, bàn giao TSCĐ
 • Biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản nghiệm thu tài sản cố định, biên bản nghiệm thu đánh giá chất lượng tài sản, hoá đơn đối với các tài sản đem nhượng bán, thanh lý.
 • Hóa đơn mua sắm TSCĐ

1.9. Hồ sơ về công cụ dụng cụ

 • Hóa đơn chứng từ mua sắm CCDC
 • Bảng phân bổ khấu hao CCDC

1.10. Hồ sơ về các hóa đơn đầu vào trên 20 triệu

 • Hóa đơn trên 20 triệu
 • Chứng từ thanh toán trên 20 triệu ( qua ngân hàng )

quyết toán thuế

 

2. Quyết toán thuế cần lưu ý những gì?

2.1. Quyết toán thuế khi hóa đơn sai sót một vài đồng hoặc vài trăm nghìn đồng

 • Lập kê khai bổ sung khi làm điều chỉnh, photo tất cả hóa đơn bị sai ra 01 tập kẹp với tờ khai điều chỉnh
 • Kỳ bị sai và kỳ phát hiện kê khai sai có điều chỉnh chỉ tiêu [37],[38] trên tờ khai thuế gtgt
 • Khi thuế hỏi là phải có ngay để cung cấp cho họ
 • Nếu hóa đơn chỉ sai vài đồng hoặc vài trăm ví dụ: hóa đơn 26.362.465 nhưng kê khai 26.362.466 do tính nhảy số của HTKK => sai sót 1 đồng không cần sửa

2.2. Hóa đơn có giá trị lớn nhưng vẫn treo công nợ nhiều năm không thanh toán

Hóa đơn trực tiếp, hay hóa đơn thuế GTGT nếu có giá trị trên 20 triệu trở lên  đến thời điểm thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp mà vẫn treo công nợ tk 331 thì lập sẵn các chứng từ liên quan: hợp đồng trả chậm, giao nhận….để chuẩn bị giải trình

2.3. Công trình đã nghiệm thu, đã thu tiền nhưng chưa xuất hóa đơn

 • Xuất ngay hóa đơn bổ sung
 • Bổ sung hợp đồng cho các khoản tạm ứng, trên hợp đồng ghi rõ các lần tạm ứng không cần xuất hóa đơn, chỉ xuất hóa đơn khi hai bên nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

2.4. Chứng từ ngân hàng thiếu, mất

 • Làm công văn ra ngân hàng xin lại, mất phí
 • Với ủy nhiệm chi bị thất lạc, dùng tạm giấy báo nợ làm căn cứ giải trình và bổ sung chứng từ sau

quyết toán thuế

2.5. Lưu ý về hóa đơn xăng dầu khi quyết toán thuế

Hóa đơn xăng phải có định mức xăng dầu, lịch trình công tác, quyết định công tác phí

2.6. Lỗ được phép chuyển liên tục 5 năm

Các năm trước có lỗ thì năm hiện tại phải đính kèm phụ lục 03-2A trên bản Quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp

 • Nếu năm hiện tại lãi thì trên phụ lục điền số lỗ cần chuyển vào cột ” số lỗ được chuyển trong phần tính thuế kỳ này “
 • Nếu năm hiệm tại lỗ thì cột ” số lỗ được chuyển trong phần tính thuế kỳ này ” để trống, chỉ theo dõi số lỗ các năm và số lỗ đã chuyển của các năm trước.

2.7. Lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN điền vào chỉ tiêu B4
 • Phần đã xuất hóa đơn, ghi nhận trong năm hiện tại nhưng bị thuế thanh tra đưa về các năm trước và đã truy thu, nộp phạt điền vào chỉ tiêu B9 đến B11 tương ứng

2.8. Lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Trường hợp DN quyết toán thay người lao động: tích vào ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay, giảm trừ gia cảnh 12 tháng
 • Trường hợp cá nhân tự quyết toán: không tích vào ô các nhân ủy quyền quyết toán thay, giảm trừ gia cảnh số tháng thực tế làm việc

Bài đăng cũ hơn

BÀN GIAO CHỨNG TỪ GIỮA KẾ TOÁN CŨ VÀ KẾ TOÁN MỚI

KẾ TOÁN CẦN LÀM 6 ĐIỀU NÀY KHI BẮT ĐẦU TIẾP NHẬN CÔNG VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *